Reklama

Szukaj

Odsłon : 375177
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Niniejsza strona internetowa ma charakter informacyjny. Znajdujące się na niej treści nie stanowią wykładni prawa.

Urząd Skarbowy w Bolesławcu informuje, że serwis
http://us.boleslawiec.pl/

wykorzystuje cookies.
Nie przechowują one żadnych danych identyfikacyjnych użytkownika.
Cookies służą jedynie poprawie funkcjonalności strony.
Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

 
   
PO WYMIANIE DOWODU OSOBISTEGO – KONIECZNA AKTUALIZACJA DANYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM
piątek, 31 sierpnia 2007 02:00

W związku z trwającym obecnie procesem wymiany dowodów osobistych, który zakończy się 31 grudnia 2007 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu przypomina Podatnikom o obowiązku aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym (NIP-1, NIP-3), po wymianie dowodu osobistego.

Zgłoszenia aktualizacyjnego należy dokonać do naczelnika właściwego urzędu skarbowego, na odpowiednim formularzu:

NIP-1 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą, NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej w terminie określonym w art. 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269 poz.2681 z późn. zm.).

Dla przykładu:

Podatnicy podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący w ogóle działalności gospodarczej obowiązani są dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych. Ponadto Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Podstawa prawna art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681.).

 
Urząd Skarbowy w Bolesławcu, Powered by mm